top of page

Pilaako napostelu yöunet?

Päivitetty: 13. maalisk.

Uusi suomalainen tutkimus kartoitti napostelun, huonon nukkumisen ja vaihdevuosien yhteyttä. Mutta mikä on syy ja mikä seuraus?Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisessä tiedekunnassa on meneillään useita tutkimuksia naisten vaihdevuosista.  Gerontologian tutkimuskeskuksessa työskentelevän Hannamari Lankilan tuore väitöstutkimuksen osajulkaisu selvitti vaihdevuosien ja elintapojen merkitystä nukkumiselle.

 

”Monet naiset kokevat unensa huonontuvan nimenomaan vaihdevuosi-iässä. Tilastollisesti tällainen yhteys näkyykin. Mutta halusimme tutkia tarkemmin, mikä itse asiassa unta heikentää”, Lankila sanoo.

 

Näyttö vaihdevuosien eli estrogeenituotannon loppumisen ja tässä iässä koettujen univaikeuksien välillä on ollut ristiriitaista.

 

Lankilan tutkimuksen aineistona hyödynnettiin laajempaa ERMA-tutkimusta, johon osallistui yli 1000 keskisuomalaista 47–55-vuotiasta naista. Heistä 20 prosenttia koki unenlaatunsa huonoksi tai melko huonoksi. Tutkittavissa oli kolme ryhmää: esivaihdevuosissa olevat, siirtymävaihetta elävät ja vaihdevuodet ohittaneet.

 

Huonoimmin nukkui vanhin ikäryhmä eli vaihdevuodet jo ohittaneet naiset. Vaihdevuosistatus ei tämän tutkimuksen mukaan ollut yhteydessä nukkumisen laatuun, kun huomioitiin muut tekijät.

 

”Univaikeuksiin näyttää tämän aineiston perusteella liittyvän monia tekijöitä kuten vaihdevuosien aiheuttamat kuumat aallot ja syömiskäyttäytyminen”, Hannamari Lankila sanoo.

 

Nimenomaan napostelu ja tunnesyöminen etenkin iltaisin oli yhteydessä lyhempään yöuneen ja koettuun päiväaikaiseen väsymykseen.

 

”Jos ei syö monipuolisia ja terveellisiä aterioita tasaisesti pitkin päivää, se vaikuttaa jaksamiseen monella tavalla. Jos puolestaan napostelee illalla esimerkiksi paljon sokeria sisältäviä ruokia, siitä voi seurata ylivireyttä, joka vaikeuttaa nukkumista. Tai vatsa voi olla yksinkertaisesti liian täynnä levollista yöunta ajatellen”, Lankila sanoo.

 

Napostelutyyppiseen syömiseen liittyy usein myös ajatus ruuasta lohtuna tai palkintona. Suoraa yhteyttä lohtusyömisen ja masennusoireiden välillä ei tässä yhteydessä tutkittu.

 

”On selvä, että tähän kietoutuu monia tekijöitä, eikä syy-seuraus-suhteiden tutkiminen ole helppoa. On vaikea sanoa, mikä on muna ja mikä kana”, Lankila pohtii.

 

Yhteys nyt todetussa ilmiössä on luultavimmin kaksisuuntainen: huono nukkuminen heikentää kylläisyyden tunnetta ja lisää tunnesyömistä, ja toisaalta epäterveelliset syömistavat heikentävät yöunta. Myös estrogeeni osallistuu kylläisyyden tunteen säätelyyn, joten vaihdevuosien aikana voi tulla muutoksia syömistottumuksiin.

 

Riittämätön ja huonolaatuinen uni on suoraan tai välillisesti yhteydessä mm. tyypin 2 diabetekseen, ylipainoon, masennukseen sekä sydän- ja verisuonitauteihin. Vaihdevuosi-iässä yleistyvät sekä univaikeudet että painonhallintaongelmat.

 

Lue lisää:

 

 

 

Lankilan tutkimus Journal of Sleep Research - lehdessä täältä

 

 

 

 

 

 

1 755 katselukertaa0 kommenttia

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Комментарии


bottom of page