top of page

Lyhyellä unella yhteys kuukautishäiriöihin

Alle kuusi tuntia nukkuvat naiset kärsivät muita todennäköisemmin kovista kuukautiskivuista ja -vuodoista ja epäsäännöllisistä kuukautisista. Uusi tutkimus osoittaa, että unenpuutteella on yhteys kuukautishäiriöihin. Kierron epäsäännöllisyys, runsaat vuodot ja kuukautiskivut näyttävät vaivaavan selvästi useammin niitä naisia, jotka nukkuvat alle kuusi tuntia yössä. Ennen kuukautisia ilmenevät, PMS-oireiksi kutsutut fyysiset ja psyykkiset oireet liittyvät niin ikään unihäiriöihin. Yhdysvaltalainen tutkimus ilmestyi viime vuonna Journal of Sleep Research -julkaisussa. Tutkimukseen osallistui 574 naista, jotka olivat 20–44-vuotiaita. Tutkijoiden Kat Kennedyn ja Sara Nowakowskin mukaan yhteys oli selvä, mutta syy-seuraussuhteiden selvittäminen vaatii lisätutkimusta. Kumpi siis tulee ensin, lyhyt yöuni vai kuukautisiin liittyvät häiriöt? Häiritsevätkö kuukautiskivut nukkumista, vai lisääkö tavallista lyhyempi yöuni kuukautishäiriöitä? Kuukautiskierron ja unen yhteyksistä tarvitaankin lisää tutkimusta. Tutkijat huomauttavat, että usein naisten kertomuksia kuukautisiin liittyvistä ongelmista ei oteta vakavasti: esimerkiksi endometrioosidiagnoosin saaminen voi kestää pitkään. Lääkäreiltä vaadittaisiin kokonaisvaltaisempaa lähestymistä naisten kipuihin ja nukkumisvaikeuksiin. Kivut, uni ja sukupuoli Unettomuuden on havaittu voimistavan kaikenlaisia kipuja. Unettomuus lisää myös ahdistusta ja altistaa masennukselle. Kaikki nämä ilmiöt kietoutuvat toisiinsa. Naisilla unihäiriöt ovat 40 % yleisempiä kuin miehillä, joten naishormonien yhteyttä nukkumiseen tutkitaan – syystäkin – monelta kannalta. Naisilla estrogeenin ja keltarauhashormonin tuotannon vaihtelu näyttää liittyvän unihäiriöiden esiintyvyyteen. PMS-oireet ja raskauden hormonimuutokset vaikuttavat selvästi uneen. Naisten ja miesten unen laadun ja määrän ero korostuu erityisesti siinä vaiheessa, kun naiset saavuttavat vaihdevuodet. Jopa 50–80 % naisista kärsii tuolloin unettomuudesta, joka usein merkitsee unen rikkonaisuutta ja vaikeutta nukahtaa uudelleen yöheräämisen jälkeen. Moni yllättyy siitä, että esivaihdevuodet – ja siten myös niihin liittyvät yöheräilyt – voivat alkaa jo jopa nelikymppisenä. Naisia pitää tutkia tarkemmin Jos sukupuolta ei tutkimuksissa oteta tietoisesti huomioon, tulokset voivat usein vääristyä. Uneen liittyvissä häiriöissä ja diagnooseissa havaitaan eroja eri sukupuolten välillä, mutta paljon on vielä selvittämättä. Sukupuolierot, joita nukkumisessa havaitaan, liittyvät todennäköisesti sekä biologisiin että kulttuurisiin tekijöihin. Viime vuosina on havaittu, että esimerkiksi yleisesti käytetty unilääke tsolpideemi (kauppanimet Stilnoct ja Stella) käyttäytyy naisen elimistössä eri tavalla kuin miesten. Naisilla sen vaikutus poistuu hitaammin, ja lääkkeen haittoina onkin havaittu unissakävelyä, tokkuraisuutta ja jopa liikenneonnettomuuksia, jos auton rattiin on lähdetty liian pian lääkkeen ottamisen jälkeen. Tästä syystä suositeltu annos tsolpideemiä on naisille pienempi kuin miehille. Lue lisää naisten unihäiriöistä https://www.jaksaparemmin.fi/post/miksi-naiset-nukkuvat-huonommin Lue lisää unen ja kivun yhteyksistä https://www.jaksaparemmin.fi/uniopas/kipu-ja-uni-u

Lyhyellä unella yhteys kuukautishäiriöihin
bottom of page