top of page

Uni huoltaa psyyken terveyttä

Unen merkitys terveydelle tunnetaan jo hyvin. Terveyteen kuuluu myös psyykkinen tasapaino. Sekä unen määrällä että laadulla on väliä mielen hyvinvoinnin kannalta. Unen aikana kaikki solumme palautuvat ja uudistuvat. Aivot puhdistuvat ja energiavarastot täyttyvät. Uni on myös psyyken lepovaihe, ja unenaikaiset prosessit ovat tärkeitä myös oppimisen ja muistitoimintojen kannalta. Fyysinen ja psyykkinen terveys kietoutuvat toisiinsa, ja hyvä yöuni on tärkeää kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin lähteenä. Kaikilla univaiheilla on tarkoituksensa, ja monet elimistön prosessit tarvitsevat eri univaiheita toteutuakseen kunnolla. REM-unen arvellaan olevan erityisen tärkeää psyykkisen palautumisen kannalta, koska unissa käsittelemme tunteita.  Päivän aikana kertyneet kokemukset, pelot ja ilot, tulevat unen aikana prosessoiduiksi – miten, sitä emme tarkalleen tiedä. Hyvä yöuni antaa myös psyykkisiä voimavaroja kohdata päivän haasteet. Jos yöuni jää vajaaksi, olemme hermostuneempia ja reagoimme herkemmin kaikenlaisiin vastoinkäymisiin, joita normaali elämä tuo eteen. Saatamme olla alttiimpia ajattelemaan negatiivisesti, ja elämä  voi tuntua muutenkin raskaalta ja haasteet ylivoimaisilta. Tutkimuksissa on havaittu, että univaje lisää riskiä sairastua masennukseen. Toisaalta myös masennus voi aiheuttaa unettomuutta. Pitkittyessään sekä mielenterveyshaasteet että univaikeudet kietoutuvat usein yhteen. On tietenkin tärkeää erottaa normaaliin elämään kuuluva alakulo ja ahdistuksen tunteet mielen sairauksista. Asiantuntija-apua tarvitaan, kun masennus- tai ahdistusoireet haittaavat jokapäiväistä elämää. Ajoittaiset tai tilapäiset univaikeudet kuuluvat normaaliin elämään. Erilaisissa muutosvaiheissa ei ole mitenkään outoa, että yöuni häiriintyy. Jos univaikeudet pitkittyvät, ne alkavat rasittaa myös psyykeä. Unettomuuden pelko on yksi suurimmista unettomuuden aiheuttajista: kun stressaamme unen tuloa, olemme jo valmiiksi ylivirittyneitä ja ahdistuneita, mikä lisää vaikeutta nukahtaa. Univaikeudet kerääntyvätkin helposti kierteeksi, jota on vaikeaa saada poikki. Unettomuuden lääkkeetön hoito auttaa useimpia unettomuudesta kärsiviä. Jos univaikeudet vaivaavat usein ja mieli on alakuloinen tai ahdistunut, kannattaa hakeutua asiantuntija-avun piiriin. Omalta terveyskeskus- tai työterveyslääkäriltä voi pyytää apua, sillä unettomuuden pitkittyessä ongelmat usein kasautuvat. Esimerkiksi HUS:n kehittämään nettiterapiaan voi lääkärin lähetteellä osallistua myös muualta Suomesta kuin pääkaupunkiseudulta.

Uni huoltaa psyyken terveyttä
bottom of page