top of page

Työikäisten uni lyhenee

Juuri julkaistun tutkimuksen mukaan yhä harvempi suomalaisista kokee nukkuvansa tarpeeksi. Riittämätön uni on yleisintä 40–54-vuotiailla. Sekä riittämätön yöuni että iltavirkkuus ovat lisääntyneet. Juuri julkaistu Terve Suomi -tutkimus kertoo, että moni kokee nukkuvansa liian vähän ja että näin vastaavien osuus on kasvanut. Riittämätön uni on yleisintä 40–54-vuotiailla, joista lähes kolmannes nukkuu liian vähän. Tutkimus perustuu vastaajien subjektiiviseen kokemukseen. Kysymys ”nukutko mielestäsi tarpeeksi” kuvaa unen määrää, laatua ja sitä, ajoittuuko uni vastaajan mielestä oikeaan aikaan vuorokaudessa. Kaikkiaan joka viides suomalainen kokee nukkuvansa liian vähän. Sosioekonomisella asemalla ei ole vaikutusta koetun nukkumisen laatuun, mutta iällä on: yli 65-vuotiaista riittämättömästä unesta kärsii vain noin joka kymmenes. Iltavirkkuus on yleistä nuorilla aikuisilla Iltavirkkuus liittyy usein riittämättömään uneen. Joka viides suomalainen kokee itsensä vahvasti iltavirkuksi. Sekä miehillä että naisilla iltavirkkujen osuus oli suurin 20–39-vuotiaiden ikäryhmässä, jossa miehistä lähes kolmasosa ja naisista neljäsosa oli iltavirkkuja. Mitä enemmän ikää karttuu, sitä harvinaisempaa iltavirkkuus on. ”Iltavirkkuus yhdistyy usein riittämättömään uneen. Päivärytmiä voi säännöllistää esimerkiksi noudattamalla ateriarytmiä ja ajoittamalla liikunta joko aamuun tai iltapäivään. Tämä kohentaa unta, vähentää univelkaa ja todennäköisesti edistää terveyttä”, kertoo tutkimusprofessori Timo Partonen . Alle puolet yli 20-vuotiaista miehistä ja naisista liikkuu terveysliikuntasuosituksen mukaisesti. Sekä nukkumista että liikkumista koskevat tulokset selviävät THL:n Terve Suomi -väestötutkimuksesta, joka toteutettiin syksyllä 2022 ja keväällä 2023. Kyselytutkimukseen osallistui 61 000 satunnaisesti valittua eri puolilla Suomea asuvaa aikuista, joista 10 000 kutsuttiin myös monipuoliseen terveystarkstukseen.

Työikäisten uni lyhenee
bottom of page