top of page

Tunteiden yövuoro

Miten uni vaikuttaa tunteiden käsittelyyn? Havainnot unenaikaisista aivoprosesseista tuovat siihen lisävalaistusta. Jo pitkään on tiedetty, että unella on merkittävä rooli tunteiden käsittelyssä. Erityistä huomiota on kohdistettu REM-uneen eli nopeiden silmänliikkeiden univaiheeseen. Näemme eloisimmat ja tarinallisimmat unemme juuri REM-unen aikana. Unia nähdään enemmän aamuyöstä, jolloin REM-unta on suhteessa enemmän kuin iltayön tunteina. Unien tapahtumissa sekoittuvat monenlaiset mielen sisällöt, usein myös juuri edellisenä päivänä koetut tapahtumat ja tunteet. On monia teorioita siitä, miksi näemme unia, mutta tunteiden käsittelyn on arveltu olevan yksi niiden tärkeä tehtävä. Koemmehan unissa usein voimakkaita tunteita, joista ehkä parhaiten jäävät mieleen nimenomaan ahdistavat ja pelottavat unet, painajaiset. Toistuvat, hyvin ahdistavat painajaiset voivat liittyä posttraumaattiseen stressireaktioon. Eriasteiset masennus- ja ahdistusoireet ovat kasvava ongelma eri puolilla maailmaa. Bernin yliopistossa tehty eläinkoe antaa uutta tietoa siitä, miten tunteillemme tapahtuu unen aikana. Tutkimus julkaistiin keväällä 2022 Science-lehdessä. Hiirillä tehdyn kokeen tulos oli, että unen aikana aivot lajittelevat tunteitamme, kun positiivisia tunteita vahvistetaan ja negatiivisia vaimennetaan. Positiivisten tunteiden merkitys korostuu, kun aivot saavat tehdä unenaikaisen lajittelunsa. Tutkijat arvioivatkin, että jos tunteiden lajittelu jää tekemättä, pelko- ja ahdistuskokemukset korostuvat, mikä voi vaikuttaa mielen tasapainoon. Erityisesti tällainen riski on posttraumaattisen stressireaktion tilanteissa, joissa traumaattinen kokemus toistuu unissa yhä uudelleen ja siten saa toistuva vahvistusta. Tutkijat arvioivat, että tuoreesta tutkimuksesta on hyötyä myös masennus- ja ahdistusoireisiin vaikuttavien lääkkeiden kehittämisessä, kun aivojen unenaikainen prosessi tunnetaan yhä tarkemmin. Lähde: https://www.sciencedaily.com/releases/2022/05/220513113237.htm

Tunteiden yövuoro
bottom of page