top of page

Neljä viidestä tinkii unesta

Jopa 80 prosenttia suomalaisista on ajoittain valmis joustamaan unen määrästä vähintään silloin tällöin. Etenkin työikäisillä kokemus unen riittämättömyydestä on yhä yleisempää. Joka kolmas kokee stressiä nukkumisesta. Kansallisen aivotutkimuksen perusteella suomalaiset kyllä arvostavat unta, mutta arjen pyörteissä ovat kuitenkin valmiit tinkimään sekä unen määrästä että laadusta . Tämä selviää Aivoliiton ja sen kumppaneiden tutkimushankkeesta, joka on osa Kansallista aivoterveysohjelmaa. 69 % kyselyyn vastanneista koki nukkuvansa riittävästi. Suurin osa (61 %) nukahtaa arkisin klo 22–00 välillä. Useammille olisi luontevinta herätä 7–9 välillä (59 %), mutta arkisin moni joutuu heräämään aikaisemmin. Siksi yöuni jää helposti liian lyhyeksi. Yllättäen kyselyyn vastanneista reilusti yli puolet (61 %) koki olevansa iltavirkkuja, vaikka tieteelliset tutkimukset osoittavat iltatyyppejä olevan vain 10 % väestöstä. Tutkimusta kommentoineen unilääkäri, dosentti Henri Tuomilehdon  mukaan tämä osoittaa, että aktiivisuus painottuu yhä enemmän iltoihin, mikä luo haasteita hyvälle unirytmille. Työikäiset stressaavat Etenkin työikäiset kokevat unensa riittämättömäksi. Hyviä nukkumistottumuksia häiritsevät etenkin stressi, sosiaalinen media ja suoratoistopalvelut. Jatkuva valppaus ja keskeytykset heikentävät unen laatua. Unensa kokevat riittämättömäksi etenkin 35–54-vuotiaat, työelämässä olevat ja lapsiperheiden vanhemmat. Nukkumisen tärkeys ilmeisesti tunnistetaan, koska 36 % vastanneista oli huolissaan unensa riittävyydestä. Tämä korostui etenkin opiskelijoilla ja nuorilla aikuisilla. Kansallinen unitutkimus on osa Aivoliiton käynnistämää aivoterveysohjelmaa ”Suomen yhteinen pääoma”. Sen tavoitteena on edistää aivoterveyttä päätöksenteossa ja jokaisen arjessa. ”Aivoterveys on kokonaisvaltaista hyvinvointia. Aivojen hyvinvointi liittyy olennaisella tavalla hyvään elämään – olipa kyse tunnesäätely- tai ongelmanratkaisutaidoista. Virkeä ja levännyt ihminen jaksaa työskennellä paremmin ja myös nauttia elämästä”, sanoo kansallisen aivoterveysohjelman johtava asiantuntija, neurologian erikoislääkäri Kaisa Hartikainen .   Lue lisää Kansallisesta aivoterveysohjelmasta

Neljä viidestä tinkii unesta
bottom of page