top of page

Unitaitoja unettomille

KIRJA Susan Pihl, Anna-Mari Aronen: Unentaidot. Löydä uni ilman lääkkeitä. Kolmas uudistettu painos. Duodecim 2015. Kahden kokeneen unihoitajan seikkaperäinen ja käytännöllinen opas unettomuuden kognitiivis-behavioraalisiin hoitokeinoihin. Tämä terapiasuuntaus on yleisimmin unettomuuden hoidossa käytetty ja laajasti tutkittu lääkkeetön menetelmä. Pihl ja Aronen esittelevät kirjassa myös käytännön terapiatyössä soveltamansa unikoulumallin, jossa vaikutetaan sekä käyttäytymiseen että ajatteluun. Kirjassa esiteltävillä keinoilla pyritään muuttamaan haitallisia rutiineja ja toimintatapoja, jotka altistavat unettomuudelle. Myös vääristyneisiin ajatusmalleihin ja ylivireystilaa ylläpitäviin tunteisiin voidaan vaikuttaa harjoituksilla. Tärkeä ulottuvuus unettomuuden hoidossa on myös arvomaailman tarkastelu: elätkö sellaista elämää kuin haluat? Mitä unettomuus kenties haluaa sinulle kertoa? Suomalainen klassikkoteos, jota lukiessaan jokainen unettomuudesta kärsivä saa hyödyllisiä oivalluksia. Toimitus Osta Suomalainen.comista

Unitaitoja unettomille
bottom of page