top of page

Korona vaikuttaa yhä uneen

Covid-infektio aiheuttaa yhä sekä unettomuushäiriöitä että uupumusta. Viruksen jäljiltä löytyy monenlaisia uni-valverytmin häiriöitä.Laajaan kansainväliseen kyselytutkimukseen ICOSS (International Covid Sleep Study) osallistui yhteensä yli 40 00 vastaajaa Aasiasta, Euroopasta sekä Pohjois- ja Etelä-Amerikasta. Kysely toteutettiin kahdessa osassa ja sen tuloksista on julkaistu ja julkaistaan koko ajan uutta tutkimustietoa.


Aloitteen tutkimuksesta teki professori, neurologian erikoislääkäri Markku Partinen, ja hänen lisäkseen aineiston parissa puurtaa Suomessa dosentti Ilona Merikanto ja muissa maissa kymmeniä tutkijoita. Uneen liittyviä keskeisiä löydöksiä on useita.


”Long covidiin eli pitkäkestoiseen tautimuotoon liittyy usein oireena uupumusta ja uneliaisuutta. Toisaalta covid-pandemian aikana monenlaiset unettomuushäiriöt ovat lisääntyneet suuresti – ja tämä voi koskettaa ketä tahansa riippumatta siitä, onko itse saanut tartunnan vai ei”, professori Markku Partinen sanoo. Hän toimii myös STM:n nimittämässä Long Covid -työryhmässä.


On vaikeaa sanoa, kuinka suurelle osalle koronaan sairastuneista jää pitkäaikaisia oireita.


”Long Covid -diagnoosin on saanut Suomessa jo yli 20 000 ihmistä”, Markku Partinen sanoo.


Sairastuminen on yleisempää niillä potilailla, jotka ovat joutuneet koronan vuoksi sairaalahoitoon. Tehohoito itsessään sisältää niin rankkoja toimenpiteitä, että niistäkin toipuminen vie aikansa.


Unihäiriöt ovat tyypillisiä


”Long covidin oirekuva on huomattavan monimuotoinen, ja siihen sairastuneilla esiintyy samanaikaisesti useampia erilaisia oireita. Niissä korostuvat nimenomaan uneen liittyvät häiriöt”, dosentti Ilona Merikanto sanoo.


Niihin kuuluu usein uupumusta, unettomuusoireita ja myös huomattavaa päiväaikaista uneliaisuutta.


Oireisiin voi liittyä monenlaisia uni-valvejärjestelmän häiriöitä. Voi olla nukahtamiseen tai unessa pysymiseen liittyviä ongelmia. Unen laatu on kaiken kaikkiaan heikentynyt.


”Tämä kertoo unen keskeisestä tehtävästä: riittävä ja hyvälaatuinen yöni parantaa immuniteettia ja suojaa jossain määrin myös koronavirusinfektioon sairastumiselta ja long covidin kehittymiseltä”, Markku Partinen sanoo.


”Kun keho voi huonosti, unen säätely reagoi siihen. Myös muut infektiot vaikuttavat samalla tavalla. Koronavirusinfektion aiheuttamat tulehdusreaktiot häiritsevät myös tahdosta riippumattoman hermoston toimintaa ja aiheuttavat sympaattisen hermoston yliaktiivisuutta. Seurauksena voi olla uupumusta, jaksamattomuutta ja pulssin nopeutumista ja toisaalta myös unettomuutta ja muita unihäiriöitä”, Ilona Merikanto sanoo.


Stressiä ja painajaisia


Covid-pandemia aiheutti ennenkokemattoman mullistuksen monen ihmisen arkeen. Yhtäkkinen siirtymä etätyöhön sai aikaan sekä hyviä että huonoja muutoksia ihmisten elämänlaatuun. Sairastumisen pelko ja taloudelliset huolet värittivät monen elämää pitkään. Kaikki tämä vaikutti väistämättä mielenterveyteen.


”Etenkin työikäiset ja nuoremmat ihmiset kertovat kyselyssä peloistaan ja ahdistuksistaan, jopa itsemurha-ajatuksista. Stressireaktiot olivat yleisempiä niillä, jotka sairastuivat”, Ilona Merikanto kertoo.


Markku Partinen korostaa toisaalta, että koronavirusinfektioon näyttävät sairastuneen useammin ihmiset, joilla on ollut jo ennen pandemiaa stressiä, unettomuutta ja ahdistuneisuutta.


Painajaiset lisääntyivät pandemian aikana yleisesti. Olipa ihminen saanut tartuntaa tai ei, covid näkyi unien sisällössä.


Unihäiriö lisää vakavan sairauden riskiä


Sitäkin tutkitaan, vaikuttiko aiempi unihäiriö siihen, miten vaikeaan koronainfektioon sairastui.


”Pitkäkestoinen univaje on tunnetusti muun muassa keskivartalolihavuuden, aikuistyypin diabeteksen ja sydän- ja verisuonisairauksien riskitekijä. Pitkäkestoinen unen puute voi lisätä riskiä muiden sairauksien vakavampiin muotoihin. Ei vain long covidiin, vaan moniin muihinkin”, Ilona Merikanto sanoo.


ICOSS-projektissa tutkitaan myös vuorokausirytmin häiriintymisen merkitystä. Vuorotyöläiset ja yötyötä tekevät näyttäisivät sairastuneen muita useammin koronan vaikeampiin muotoihin ja toipuneen niistä hitaammin kuin muut. Tulevat tutkimukset näyttävät, miten paljon merkitystä tällaisilla uni-valverytmin eroilla on kokonaisterveyden kannalta.1 338 katselukertaa0 kommenttia

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Comments


bottom of page